Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ρευματικές Παθήσεις

Φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις

Οι φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις είναι μια ετερογενής ομάδα παθήσεων. Αυτό σημαίνει ότι στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την  αιτιολογία και την παθογένεια, τις κλινικές εκδηλώσεις, δηλ. τα συμπτώματα και σημεία με τα οποία παρουσιάζονται, τα εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ωστόσο, οι παθήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από ορισμένα κοινά γνωρίσματα, όπως είναι, πρώτον, η παρουσία φλεγμονής στις αρθρώσεις ή/και σε άλλες θέσεις του μυοσκελετικού συστήματος και , δεύτερον, η προσβολή και άλλων οργάνων ή συστημάτων στις περισσότερες από αυτές τις παθήσεις με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν και ποικίλες εξωαρθρικές συστηματικές εκδηλώσεις επιπλέον των συμπτωμάτων και σημείων από τις αρθρώσεις ή το μυοσκελετικό σύστημα.

Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων της χώρας μας, που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας, βρέθηκε ότι ο συνολικός επιπολασμός, δηλ. η συνολική συχνότητα των φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων, ανέρχεται στο 21‰ των ενηλίκων της χώρας μας.

Οι φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις κατατάσσονται με βάση την παθογένειά τους και τις  κλινικές τους εκδηλώσεις σε τέσσερις  υποομάδες:

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |